Energie

Wij maken gebruik van aardwarmte om onze kassen te verwarmen. Dit betekend dat we geen fossiele energie gebruiken. Hierdoor werken wij Co2 neutraal.