Energia geotermalna to ciepło zawarte w ziemi. Im głębiej w głąb ziemi, tym wyższa temperatura. Ciepło to jest również nazywane geotermalnym i jest wykorzystywane przez nas i przez Geo-Well poprzez pompowanie ciepła z głębokości 2000 metrów do ogrzania naszej szklarni.

Ochłodzona woda jest wypompowywana z powrotem na tę samą głębokość i ponownie podgrzewana przez rdzeń ziemi. Tworzy to trwały zamknięty krąg.

Działalność hodowców Geo-Well ma na celu minimalny wpływ na środowisko. Wykorzystując energię geotermalną bierzemy na siebie odpowiedzialność za znaczne ograniczenie emisji CO2.

Geo-Well oznacza zrównoważone, przyjazne dla środowiska firmy ogrodnicze nastawione na czystą przyszłość.